Dla pragnących rozeznać swoje powołanie i poznać karmelitański styl życia organizowane są Dni Skupienia i Rekolekcje Powołaniowe.

Weekendowe Dni Skupienia
Odbywają się w Czernej, w Lublinie, w Krakowie i w Przemyślu. We wszystkich wymienionych miejscach rozpoczynają się w piątek o godz. 16.00, a kończą w niedzielę około godz. 14.00.
Podczas Dni Skupienia uczestnicy włączają się w plan dnia klasztoru poprzez wspólne modlitwy, posiłki i uczestnictwo we Mszy świętej. Mogą również brać udział w konferencjach i odbywać rozmowy indywidualne.
Ponieważ głównymi atrybutami Karmelu są milczenie i samotność, dlatego każdy uczestnik ma zapewnione mieszkanie w pojedynczej celi oraz odpowiedni klimat do modlitwy i do bycia z Bogiem sam na sam.
Jako wynagrodzenie można złożyć dowolną ofiarę na rzecz wspólnoty.

Rekolekcje Powołaniowe
Jest to czas intensywnego rozeznawania swojego powołania. Dominantą każdego dnia rekolekcji jest Eucharystia. Do innych ważnych elementów rekolekcji należą: modlitwa indywidualna, adoracja, śpiew i wspólnie odmawiany brewiarz. Ważnym ćwiczeniem duchowym tego czasu jest również milczenie. Spotkania indywidualne i rozmowy przy stole służą wymianie spostrzeżeń, doświadczeń oraz pogłębieniu wiedzy dotyczącej duchowości karmelitańskiej, działalności apostolskiej oraz życia codziennego wspólnoty.
Rekolekcje odbywają się w Czernej.

Warunki uczestnictwa

 • Wiek 17-35 lat (w przypadku innego wieku konieczny jest kontakt telefoniczny z Duszpasterzem powołań)
 • przysłanie wypełnionego formularza
 • podanie krótkiej informacji o sobie (o sposobach poszukiwania powołania, dotychczasowej formacji, przynależności do duszpasterstwa, wspólnoty, itp.)
 • oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć: Pismo św., różaniec, obuwie na zmianę, notatnik
 • koszt: dobrowolna ofiara na klasztor


 

Terminy

Dni Skupienia w męskim gronie w 2017 roku:

 • 19.05 – 21.05 w Lublinie
 • 26.05 – 28.05 w Czernej
 • 9.06 – 11.06 w Czernej
 • 25.08 – 27.08 w Czernej
 • 6.10 – 8.10 w Czernej
 • 17.11 – 19.11 w Czernej
 • 1.12 – 3.12 w Czernej

Rekolekcje Powołaniowe w 2017 roku:

 • 30 czerwca – 4 lipca w Czernej

Formularz zgłoszeniowy